• kontakt: +420 777 168 828
  • Potřebujete právní poradenství
    nebo právní služby?

CIVILNÍ PRÁVO

Kompletní právní služby v oblasti občanského práva

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje oblasti občanského práva, ať již jde o staré případy řešené dle původní právní úpravy, nebo aktuální spory upravené novým občanským zákoníkem. Rádi vám pomůžeme s vaším problémem v této oblasti, ať již konzultací, vypracováním potřebných dokumentů nebo převzetím právního zastoupení.

Nemovitosti

Specializujeme se mj. na komplexní právní služby v oblasti nemovitostí včetně všech záležitostí souvisejících s jejich převodem (kupní smlouva, darovací smlouva, advokátní úschova finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí i věcná břemena). Jsme schopni zajistit na klíč kompletní převod či jiný úkon ohledně vaší nemovitosti za ceny zpravidla výrazně nižší, než je cena stanovená na základě advokátního tarifu

Dědické právo

Potřebujete poradit či pomoci v oblasti dědického práva? Nabízíme poradenství z této oblasti (sepis závěti, vydědění, přechod dluhů na dědice ap.) i zastoupení v dědickém řízení či v soudních sporech v souvislosti s dědictvím (neopomenutelný dědic, neplatnost závěti, spory o započtení majetku darovaného za života ap.). V případě vašeho zájmu zajistíme též služby notáře pro sepis závěti formou notářského zápisu.

Nájemní a bytové právo

Sepis a kontrola nájemních či pachtovních smluv

Potřebuje pomoci se sepsáním nájemní či pachtovní smlouvy tak, aby měla všechny potřebné náležitosti? Nechcete podepisovat nevýhodnou smlouvu? Potřebujete posoudit stávající smlouvu či se domáhat svých práv z této smlouvy? Poradíme vám!

Zastoupení v soudních sporech

Řešíte spor mezi pronajímatelem a nájemníkem? Zastupujeme rovněž v nájemních či pachtovních sporech, ať už jde o vymožení dlužného nájemného, neplatnost výpovědi či žalobu na vyklizení. Zaměřujeme se rovněž na problematiku bytového práva a problematiku nájmu (či pachtu) zemědělských pozemků.

Náhrada škody

Problematice náhrady škody se dlouhodobě věnujeme a máme s touto oblastí rozsáhlé zkušenosti včetně náhrady škod dle právní úpravy v novém občanském zákoníku. Dlouhodobě sledujeme rovněž judikaturu v této oblasti a umíme ji využít k dosažení adekvátního odškodnění pro našeho klienta. Rádi vás též zastoupíme při vymáhání vzniklé škody včetně stanovení adekvátního ohodnocení její výše příslušným znalcem.

Sousedské spory

Obtěžuje vás soused svým nevhodným chováním? Nový občanský zákoník zná řadu způsobů, jak se takovému jednání úspěšně bránit. Pomůžeme vám rychle a efektivně s řešením tohoto problému včetně zastoupení před soudem či podání návrhu na předběžné opatření.

Ochrana spotřebitele

Dlouhodobě se věnujeme rovněž problematice ochrany spotřebitele a jsme připraveni zastoupit naše klienty v rámci reklamačního řízení i soudních řízeních při řešení spotřebitelských sporů. Dle našich zkušeností již samotné zastoupení advokátem vede k rychlému vyřešení sporu ke spokojenosti našeho klienta. Spolupracujeme rovněž s řadou znalců a jsme schopni zajistit znalecký posudek dokládající oprávněnost případné reklamace pro účely soudního řízení.

old-fashioned-signature_02


RODINNÉ PRÁVO

Kde nás najdete:

Advokátní kancelář Mgr. Venuše Nedvědová

Prokopa Holého 2007/11

Most 434 01

Česká republika

Kontakty:

Tel: +420 777 168 828

E-mail: nedvedova@advokatkamost.cz

Konzultační hodiny:

Po - pá: 10.00 - 16.00